Site voor studenten werktuigbouw in het  Middelbaar Beroeps Onderwijs niveau 4

Op deze site vind je uitleg over de lesstof werktuigbouw. Aan de hand van voorbeelden wordt de lesstof verduidelijkt. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen. Ook vind je aan het eind van ieder hoofdstuk de formules, die betrekking hebben op de behandelde lesstof. Ben je alleen in de formules geïnteresseerd, dan kan je hier ook rechtstreeks naar toe.