Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is vrij zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een anders manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AFOKKERwerktuigbouw is het niet toegestaan tekst fotomateriaal of andere informatie op deze website te her gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AFOKKERwerktuigbouw.

AFOKKERwerktuigbouw streeft naar een zo actueel mogelijke website.  Alle informatie is uitvoerig gecontroleerd op juistheid, mocht ondanks deze inspanningen de informatie van, of de inhoud van de website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij  daar geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de gegeven informatie.